Vård och omsorg

Överkänslig fick penicillin

Penicillin skrevs ut till en patient vid folktandvården i Trollhättan, trots att personen var överkänslig mot detta.

Problemet var noterat i patientens journal.

Folktandvården lex Maria-anmäler nu händelsen till Socialstyrelsen.