Varg och lo inte som hund och katt

Vargen och lodjuret är två rovdjur som kan leva fredligt i samma revir. De är inte som hund och katt. Det visar en studie som forskare vid Grimsö forskningsstation har gjort.

De senaste femton åren har allt fler vargar bildat revir i mellersta och södra Sverige, och de ofta på platser där det redan finns lodjur.

Men det tycks som om det inte finns någon konkurrens mellan de två rovdjursarterna.

Forskarna har analysertat 2 100 vargspilllningar och inte hittat något spår efter lodjur. Alltså verkar vargen inte döda det mycket mindre lodjuret och det visar sig också att lodjuret mycket väl kan stanna kvar i vargrevir.

Den vanliga åsikten bland forskare är att rovdjur konkurrerar med varandra vilket gör det svårt att för dem att leva i varandras revir.

Men vargen äter helst älg och lodjuret äter helst rådjur. Dessutom är det ofta gott om bytesdjur.

Alltså lever vargen och lodjuret än så länge fredligt bredvid varandra i Sverige.