Kvinnojourerna:"Sluta betrakta oss som en hobbyverksamhet"

Sveriges kvinnojourers Riksförbund kräver att kommunerna tar sitt ansvar och slutar betrakta brottsofferstöd för kvinnor och barn som en hobbyverksamhet.

Av Sveriges 290 kommuner saknas det kvinnojourer i 100 kommuner, trots att antalet misshandlade och våldtagna kvinnor och barn ökar, enligt Brottsförebyggande rådet.