Västra Götaland

Vindkraftsytor med riksintresse

Ungefär 470 kvadratkilometer, alltså i samma storleksordning som den grekiska ön Samos, så stor yta finns det sammanlagt i Västra Götaland som är särskilt lämplig för vindkraft.

Nu har nya mätningar gjorts, och man har också pekat ut de här områdena som riksintressanta för vindkraft.

För att ytan ska vara av riksintresse för vindkraft måste medelvinden vara lägst 6,5 meter per sekund på 71 meters höjd.

Undantag görs bland annat för områden som omfattar bebyggelse och nationalparker.

Ytan på 479 kvadratkilometer motsvarar 1,4 procent av hela Västra Götalands yta.