Allt fler kvinnor hör allt sämre

Antalet kvinnor med hörselskador har nästan fördubblats på tio år visar statetsik från Hörselskadades riksförbund.

Mer än var femte hörselskadad kvinna har förtidspension och Härselskadades Riksförbund pekar ut den högljudda miljön i skolan och barnomsorgen som en trolig förklaring till att allt fler kvinnor får hörselskador.