Vård och omsorg

Varierande pris på läkemedel

Priserna på de läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet påverkas inte av den hårdnande konkurrensen på apoteksmarknaden. Däremot är det fri prissättning på övriga läkemedel.

När Sveriges Radio Väst kollar runt i livsmedelsbutiker och på apotek i centrala Uddevalla visar det sig att samma förpackning med 20 vanliga huvudvärkstabletter varierar i pris mellan 39.90 och 34.50 kronor.

Både det högsta och det lägsta priset återfanns i livsmedelsbutiker. På de båda centrala apoteken var priset 38.00 kronor.

Priset på de vanligaste receptfria läkemedlen varierar alltså ganska rejält. Och på receptbelagd medicin, som inte ingår i högkostnadsskyddet, är det också fri prissättning.

Men, de flesta receptbelagda läkemedel ingår i högkostnadsskyddet och då gäller samma pris oavsett om apoteket heter Korpen, Måsen, Kronan, Medstop eller Hjärtat, som i Uddevalla.

På de mediciner som ingår i högkostnadsskyddet sätts priserna av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och får inte variera mellan apoteken.