Uddevalla

Elever sa sitt om upprustning

En amfieteater, ny bollplan, ett lusthus och längdhoppsställning. Det var några av förslagen som kom in, när elever på Ramneröd och Herrestadsskolan i Uddevalla fick reda på att de hade 250 000 kronor att rusta upp skolan med.

Projektet "Utveckla skolmiljön!" är en del av EU-projektet Mötesplats Medborgare, som Uddevalla kommun är med i.

Projektet syftar till att öka medborgarnas möjligheter till inflytande. För Ramneröd och Herrestadskolan i Uddevalla betyder det 250 000 kronor var, som användes för att på olika sätt rusta upp skolorna.

Eleverna fick komma med förslag som sedan gick till röstning, där alla elever fick säga sitt om vad som skulle förbättras.

Det vinnande förslaget på Ramnerödsskolan var att rusta upp uppehållsrummet. Måla om, renovera, installera trådlöst Internet och ha fler grejer där som tilltalar tjejerna. Det förslaget fick 36 procent av rösterna, överlägset flest röster.

Övriga idéer som eleverna på Ramnerödsskolan lämnde in är bland annat amfiteatereller ett klassrum ute, och en ny bollplan.

På Herrestadsskolan vann förslaget om att bygga ut lekplatsen som finns på skolgården. Den kommer att få tillskott av en rutschkana och en klätterställning. Förslaget fick 25 procent av alla röster.

Några andra idéer är ett lusthus, längdhoppsgrop och höjdhoppsställning och att rusta upp fotbollsplan på nedre skolgården.

Nu när omröstningen är klar ska de vinnande förslagen från de båda skolorna i Uddevalla vara färdiga senast sista december i år.