Uddevalla

Uddevalla planerar för 10 flyktingbarn

Uddevalla förebereder mottagning av ensamma flyktingbarn. Den största utmaningen är att hitta gode män till vart och ett av barnen som kommer.

Igår rapporterade vi om att bara fem av 14 kommuner i vårt område har avtal med Migrattionsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Men det pågår förhandlingar i flera kommuner i vårt område .  Uddevalla kommun letar med ljus och lykta för att hitta en lämplig lokal så att man kan ta emot tio barn det närmaste halvåret.

Men mycket ska klaffa för att man ska kunna ta emot ensamkommande flyktingbarn, förutom det rent basala med tak över huvudet, mat och skolgång, berättar socialchefen i Uddevalla kommun, Bo Lundgren.

– Alla som kommer hit ska också ha en god man. Alltså, någon som sörjer för deras ekonomi. Därför måste vi ha en fungerande kontakt med överförmyndare, så vi kan skaffa gode män till de som kommer. Det måste ske i princip när de landar på flygplatsen, säger Bo Lundgren.

Biträdande överförmyndare i Uddevalla heter Gunnel Olsson. Hon säger att det i de här fallen är särskilt viktigt att den gode mannen är lämpad för uppgiften.

– Till ensamkommande flyktingbarn bör det vara gode män som har kunskaper om det. Det är ingen enkel sak, för man är så att säga i stället för en förälder, säger hon.

Gunnel Olsson säger att det också är på gång att starta utbildningar, för att möta behovet av fler gode män till ensamkommande flyktingbarn i området.

Zara Tellander

zara.tellander@sr.se

0522- 67 00 24