Västra Götaland

Försvaret backar om vindkraft

Det blir stopp för att bygga vindkraftverk i en snäv fyramilszon runt den militära flygplatsen Såtenäs.
Det har försvarmakten beslutat. Det betyder bland annat att Vänersborgs och Trollhättans kommuner kan få ett totalt vindkraftsstopp innanför kommungränserna.

Överstelöjtnant Carl-Johan Edström säger att beslutet handlar om flygsäkerhet. Ett vindkraftverk kan bli en av flera avgörande faktorer vid ett eventuellt haveri.

– Ett vindkraftverk är en faktor som inte är en någon fara vid tusen förbiflygningar. Men den gången när något annat har hänt kan det bli allvarligt. Flygplanet kan ha ett fel , det kan vara dåligt väder och det kan vara en orutinerad pilot och det är då det kan hända något. Det är så vi måste se på varje vindkraftsetablering, säger överstelöjtnant Carl-Johan Edström som är pilot och sektionschef på Försvarsmaktens flygförbandsproduktion.

Såtenäs ligger vid Vänerkusten , nära flera orter som Trollhättan, Vänersborg, Mellerud och Lidköping. Försvarsmaktens nej till vindkraftverk gäller för framtiden och inte för de vindkraftverk som redan är byggda eller som fått bygglov i ett normalt remissförfarande.

– Det viktiga för Såtenäs är att ha ett område som säkerställer att man kan utbilda svenska och utländska piloter. Utbildningen ska ske med bibehållen flygsäkerhet också, säger Carl-Johan Edström.

Frågan har diskuterats med försvarsdepartementet och regeringskansliet. Regeringen har under en längre tid krävt att mer vindkraft ska byggas och att kommunerna ska underlätta för exploatörerna. Men Edström tror inte att flygvapnets behov av fritt utrymme runt militära flygplatser ska förhindra den totala utbyggnaden av vindkraft.