Vänersborg

Våldtäktsdom står fast

En 26 årige kvinna från Vänersborg som tidigare i år dömdes för våldtäkt och misshandel på sin flickvän, får inte prövningstillstånd i Högsta domstolen. Hovrättens fängelsedom på två år och fyra månader kommer därför att fortsätta gälla.