Vård och omsorg

Hjärtsjukvården blir allt bättre

Hjärtsjukvården blir allt bättre. Nu-sjukvårdens kvalitetsindex ökade mellan 2007 och 2009 från två till 4,5. Och i år ser indexet ut att kunna öka ännu mer, säger Magnus Kronvall som är områdeschef inom Nu-sjukvården.

– Vi har ett strukturerat omhändertagande av infarktpatienterna. Alla tillfrågas om de röker. Om de röker erbjuds de kontakt med vår rökavvänjningssköterska. Där har vi varit väldigt framgångsrika, säger Magnus Kronvall.

Sju av tio patienter i Nu-sjukvården slutar röka direkt efter en hjärtinfarkt. Vid efterkontroll ett år senare är siffran däremot lägre, då är det bara hälften som inte röker.

Målet för fysisk aktivitet uppnår knappt fyra av tio hjärtinfarktpatienter.

– Generellt är det svårt att förändra människors livsstil, även om en hjärtinfarkt är en dramatisk episod i många människors liv, säger Magnus Kronvall.

För att minska risken för en till hjärtinfarkt, inom ett år, bör man sänka kolesterolet, sänka blodtrycket och motionera mer. Angående motion har Nu-sjukvården svårt att motivera patienterna.

Ett år efter en infarkt är det bara knappt 40 procent av patienterna som når Socialstyrelsens mål.

– Vi har ett delat ansvar mellan patient och sjukvård. Vi kan erbjuda fakta och hjälp, men till syvende och sist är det bara patienten som kan förändra sin livsstil, det kan ingen göra åt en, säger Magnus Kronvall.

Zara Tellander
zara.tellander@sr.se
0522-67 00 24