Sjukhusledningen för NU-sjukvården känner sig inte överkörda av politikerna

Sjukhusledningarna inom NU-sjukvården känner sig inte överkörda av politikerna trots att regionens hälso- och sjukvårdsutskott i går ratade deras förslag till strukturutredningen inom NU-sjukvården. Och nu är tanken att sjukhusledningen aktivt ska arbeta med konsekvensanalyser av ett förslag som de från början inte ställde sig bakom. Stig Fihn sjukvårdsdirektör för NU-sjukvården säger till Sveriges Radio Väst att utskottets beslut inte kommer att vara något problem inför det kommande analysarbetet. Analyserna ska vara klara 15 juni. Därefter fattar regionfullmäktige beslut den 14 september.