Sjöfart

Sjötrafiken mellan Vänern och Göteborg stoppas

Trollhätte kanal stängs av från slutet av augusti till mitten av september nästa år, och all sjötrafik mellan Vänern och Göteborg stoppas under perioden.

Anledningen till stoppet är underhåll och reperationer. Bland annat ska fyra slussportar bytas ut.

Båtar som vill nå Vänern får under den här tiden får i stället åka via Göta kanal.