Beslutet om Sommarhemsskolan ligger fast

Beslutet att rädda Sommarhemsskolan i Uddevalla ligger fast, trots att Barn- och Utbildningsnämnden har backat tillfälligt från vissa av sina beslut från förra veckan - det säger kristdemokraten Hans Jonasson som en kommentar till det telegram Sveriges Radio Väst hade i morse.

Barn- och Utbildningsnämnden tog tillbaka vissa av sina tidigare beslut, eftersom de inte var MBL-ade men beslutet om att rädda Sommarhemsskolan ligger fast.