Underskott för Kommunalförbundet Dalsland

Kommunalförbundet Dalsland, samarbetsforumet för Dalslandskommunerna, har underskott på drygt 3,5 miljoner kronor för 2003 enligt bokslut. Det är en förbättring från förra året. Kommunalförbundet kommer att få fortsätta med sparandet efter de stora förlusterna 2002.
För första gången sedan Kommunalförbundet startade 1995 kom bokslutet under rätt räkenskapsperiod. Vilket är en förbättring från förra året. Kommunalförbundet kommer att få fortsätta med sparandet efter de stora förlusterna 2002.