Uddevalla

Fritidspedagoger har fått nog

”Det är nog nu”, tycker fritidspedagogerna på Ljungskileskolan. Barngrupperna har blivit så stora att personalen inte tycker att det går att göra ett bra jobb längre.

Molly Holmqvist har jobbat som fritidspedagog på Ljungskileskolan i många år. Hon berättar att det är 54 barn i hennes grupp, uppdelade på tre fritidspedagoger.

– 54 relationer ska du ändå ha, alltså det går inte. Jag känner att det är nog nu. Det är många barn jag inte pratat med, och det blir en frustration i mig. Jag tycker inte att jag är en bra pedagog, jag kan inte utföra mitt arbete. Jag blir en vakt emellanåt, säger Molly Holmqvist.

Besparingarna som gjorts har främst handlat om att de vikarier som tidigare varit på fritids på Ljungskileskolan inte längre är kvar.

Arbetsbördan för de fritidspedagoger som är kvar blir för stor och det påverkar barnen, speciellt de med särskilda behov.

– I klassrumsmiljön är det lite mer strukturerat och det kan vara lättare för de här barnen i vissa fall att finna sig tillrätta. I den lite friare tiden på fritids så är det ofta svårare för barnen att fungera, de ska hitta kompisrelationer och vi kan inte alltid vara där och hjälpa dem in leken. Det finns ju en del barn som kan ta ut det genom att bli aggressiva, och finns inte vi i närheten för att vi är någon annanstans då blir ju andra barn skadade, säger Tommy Skaresund, fritidspedagog på Ljungskileskolan.