Vänersborg

Dyrt klotter för kommunen

122 000 kronor. Så mycket skadegörelse Vänersborgs kommun bara i September. Hälften av den summan gick till klottersanering.