Politik

Fler västsvenskar i riksdagsutskott

Andelen västsvenskar ökar i de sju utskott i riksdagen som Handelskammaren tycker är viktigast för näringslivet. Andelen har ökat stadigt i just de här utskotten, de senaste mandatperioderna, från 19 procent till 24 procent.

På Handelskammaren tror man att det kan bero på att västsvenska riksdagsledamöter är mer intresserade av de näringslivsorienterade utskotten än vad andra regioners ledamöter är och att de dessutom uppfattas som kvalificerade för just de här utskotten.