Securitas vakter hade nyckel som underlättade rånet i Grebbestad

De Securitasvakter som rånades vid det stora värdetransportrånet i Grebbestad hade en nyckel med sig som kan låsa upp bilen när den hamnat i strömlöst läge, trots att vaktbolagets policy är att nyckeln inte får tas med.

De Securitasvakter som rånades hade en nyckel med sig som kan låsa upp bilen när den hamnat i strömlöst läge, trots att vaktbolagets policy är att nyckeln inte får tas med.

Det framkom under förhör med väktarna under rånrättegången vid Göteborgs tingsrätt.

En av väktarna hade tagit med nyckeln trots att det inte är tillåtet, eftersom bilen enligt honom ”inte går att lita på”, utan kan hamna i strömlöst läge utan anledning.

Detta gjorde att rånarna kunde tömma flera skåp i värdetransporten på pengar.