Rättpsykiatrin bygger ut

En stor skogstomt för 4,8 miljoner kan bli platsen för Rättspsykiatrin i Vänersborg i framtiden. För rättspsykiatrin ska göras om och byggas ut i Västra Götalandsregionen; Göteborg, Falköping och Vänersborg kommer att få nya lokaler med fler vårdplatser.

I Vänersborg ligger Rättspsykiatrin ute på Restad gårds område idag. Men regionens fastighetsnämnd föreslår att den rättspsyk flyttar till en stor tomt strax norr om Restad gård.
De byggnader där rättspsyk finns idag skulle istället kunna säljas eller hyras ut till privatpersoner eller företag. Tomten kostar 4,8 miljoner.
Men det är oklart när de nya lokalerna blir verklighet, i tidigare planering för utbyggnaden var det meningen att det skulle vara klart 2007, men det är inte realistiskt skriver Västfastigheter i sitt beslutsförslag.
På tisdag ska regionstyrelsen ta ställning till förslaget.