Åmål

Ibland är steget litet till Bryssel

1:13 min

Åmål ligger i EU och ibland är steget litet till Bryssel. Det konstaterar Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige, som i dag var på besök i Åmål.

En aktuell fråga som debatteras i Bryssel är ungdomsarbetslösheten och Europa Direkt-kontoret i Åmål satsar mycket på att få ungdomar att se möjligheterna till utlandsjobb.

– Det finns starka kopplingar mellan det vi talar om i Bryssel och det praktiska som händer i Åmål. Ungdomsarbetslösheten debatteras på konferenser och seminarier i Bryssel på samma sätt, säger Pierre Schellekens.

Europa Direkt-kontoret i Åmål har funnits på plats i sex år och nu ska det flytta till en mer tillgänglig plats i Kulturhuset. Hela tiden har inriktningen varit på ungdomar och många har åkt ut som volontärer eller på internationella konferenser.

Målet har varit att vidga vyerna för lokala ungdomar i Fyrbodal och få dem söka olika möjligheter utomlands. Pierre Schellekens hoppas på att fler kommuner vill öppna Europa Direkt-kontor.

– Det viktigaste argumentet är att det ger en möjlighet att ta ner EU på det lokala planet. Det är en direkt möjlighet för en kommun att , i samarbete med EU-kommissionen, att kunna stödja sina medborgare att vara aktiva inom EU, säger Pierre Schellekens.