Rovdjursfrågan

Vargpolitiken ifrågasätts

EU-kommissionen fortsätter att ifrågasätta den svenska vargpolitiken. Miljökommissionären Janez Potocnik skriver i ett brev till miljöminister Andreas Carlgren att "flera aspekter av den svenska vargpolitiken reser allvarliga frågor".

Både licensjakten på varg och det beslutade taket för antalet vargar samt planerna på inplantering av varg innehåller delar som tycks oförenliga med EU:s regler för bevarande av rovdjur, framhåller Potocnik.

Trots att kommissionären Janez Potocnik ifrågasätter motivet för licensjakten, att den skulle öka lokalbefolkningens acceptans för vargstammen, så upprepar miljöminister Andreas Carlgren detta motiv i sitt svar till Potocnik utan att kommentera de alternativa metoder som finns och som Potocnik anger i sitt brev.

Carlgren hänvisar i stället till den bedömning som europeiska rovdjursexperter tidigare gjort om den svenska jakten. Dessa konstaterar att Sverige har mycket god kontroll på antalet rovdjur och jakten på dessa och att licensjakten i januari i år var försvarlig.

(TT)