Västra Götaland

Ungdomar underkänner hemsidor

Ungdomsmottagningarnas hemsidor är för krångliga. Det tycker ungdomar inom Västra Götalandsregionen som menar att hemsidorna borde ha mer ordning och reda, struktur och med enklare sökvägar.

Det är regionens revisorer som har granskat ungdomsmottagningarnas hemsidor.