Grundstötningen i Norge

250 fåglar har oljeskadats

1:34 min

Antalet fåglar som skadats av oljan som läckt ut från fartyget Godafoss ökar, och oljeskadade fåglar riskerar att dö snabbt i kylan.

Flera hundra personer jobbar dygnet runt med oljesaneringen efter grundstötningen i torsdags kväll - 50 av dem kommer från Sverige.

Svenska och norska saneringsfartyg arbetar sida vid sida och försöker få upp så mycket olja som möjligt men den stränga kylan ibland under 20 minusgrader tillsammans med isen gör att det här arbetet är besvärligt.

Samtidigt med oljesaneringen pågår arbetet med att lyfta av containrar inför det att Godafoss ska dras loss om några dagar. Hittills har ungefär en fjärdedel av de drygt 400 containrar som fanns ombord lyfts av Godafoss under dagen.

Nu har oljeutsläppet också nått Sandefjordsfjorden.

Jan Andersson
jan.andersson@sr.se