Arena Vänersborg

Arenabygget leder inte till åtal

Det har inte gått att styrka att det begicks något tjänstefel i samband med att kostnaderna för Arena Vänersborg rusade iväg.

Åklagare Sune Johansson beslöt i dag lägga ner förundersökningen för han har inte kunnat bevisa att någon uppsåtligen handlat på ett sätt som fördyrat arenabygget.

Misstankar gällde också trolöshet mot huvudman men inte heller där kommer åklagaren att gå vidare.

Däremot fortsätter polisen sin utredning om det var brottsligt att inte diarieföra vissa handlingar rörande Arena Vänersborg när de kom in till kommunen.