Grundstötningen i Norge

Fartyg med lots kör säkrare

1:32 min

När det isländska fartyget Godafoss gick på grund, hade lotsen lämnat fartyget. Mikael Andersson på Transportstyrelsen menar att säkerheten sänks när kaptenen navigerar på egen hand.

Att stora fartyg går utan lots är vanligt, exempelvis i Brofjorden utanför Lysekil.

– En lotsdispens är, jämfört med lots, en sänkning av säkerheten men det är en acceptabel sänkning, säger Mikael Andersson.

Sänkningen av säkerheten är acceptabel. Det är oftast mindre tankfartyg som får lotsdispens, medan stora oljetankers måste ha lots.

– Att ha lots på varje fartyg som går in och ut ur en farled hade inte gått, säger Mikael Andersson.

Det finns inte tillräckligt med lotsar för det menar han. Dessutom måste rederierna betala varje gång de använder sig av en lots, vilket de gärna slipper.

Thomas Larsson har varit sjökapten i över 20 år och han har en så kallad generell lotsdispens, som gäller hela Sverige.

– Man slipper vänta på lots, sen är det naturligtvis en kostnadsfråga. Allt blir lättare om man kan gå utan lots, säger Thomas Larsson.

Ser du någon fara med det här?

– Nej, det gör jag inte. Skulle man vara osäker, då ska man ha en lots. Det kan vara nedsatt sikt eller mycket trafik och då är det bara att beställa en lots, säger Thomas Larsson.

Att få lotsdispens är som att ta körkortet. En sjökapten gör teoretiska och praktiska prov och så har man sin uppkörning, som är övervakad av en eller två lotsar. De lotsarna är på uppdrag från Transportstyrelsen som utfärdar lotsdispens.

Man måste ha varit vid en hamn inom ett år för att ens lotsdispens ska gälla, annars måste man ha lots på båten.

Att det skulle bli färre olyckor till havs om alla fartyg hade lots in och ut ur hamnarna är inte Thomas Larsson säker på.

– Det är svårt att säga. Nån gång hade det kanske hjälpt att ha lots men det kan bli värre också. Systemet funkar bra, säger Thomas Larsson.