Strömstad

Stressig miljö på fritidshem

1:42 min

Enligt statistik från Skolverket blir barngrupperna i Strömstad mindre. Men för fritidspedagogen Marita Johansson ser verkligheten annorlunda ut.

På fritidshemmen i Strömstad kommun finns det i snitt 15,5 barn per fritidspedagog. Det är en minskning med 2,1 barn från 2009. När Sveriges Radio Väst besökte Odelsbergskolan i Strömstad visades dock en annan bild.

– Det är mycket barn här på eftermiddagen, och vi får vara i klassrum som inte är ordnade för vår verksamhet, säger Marita Johansson som är fackligt ansvarig fritidspedagog på Odelsbergskolan.

Hon hävdar att Skolverkets statistik är missvisande. Barngrupperna i på fritidshemmen i Strömstad kommuns glesbygd är mycket mindre vilket gör att statistiken ser bra ut på papper. På Odelsbergsskolan, i centrala Strömstad, finns en och en halv pedagog i barngrupper om 30. Grupper som Johansson menar att kommunen smyghöjer.

– Man kommer fram till något snitt och säger att det känns okej, men det tycker inte vi som jobbar, säger Marita Johansson.

Erik Grönlund
0522-67 00 25