Saab

Mats Odell besöker Saab idag

2:56 min

Näringsutskottets ordförande Mats Odell (KD) som är i Trollhättan idag för ett sedan tidigare inplanerat besök på Saab, vill inte kommentera det spruckna avtalet med Hawtai.

Mats Odell säger att Saabs situation är väldigt allvarlig.

– Jag känner som uppgift för mig att vara som en blåslampa på de offentliga myndigheter som har den här situationen delvis i sin hand, säger Mats Odell.

Han tycker att det är anmärkningsvärt att Europeiska investeringsbanken – EIB – tar sådan tid på sig att avgöra de ärenden som rör Saab:

– När vi vet vad det här kostar varje dag.

Regeringen har fått väldigt mycket kritik för sitt förhållningssätt till Saab. Är du här för att reparera regeringens skadade rykte?

– Jag är här för att lyssna och se på vilket sätt vi kan bidra till att den här sitautioen får en sådan bra utgång som möjligt.