Trollhättan

Hotellbrandsmisstänkt frias

Den 34-årige man som stod åtalad för branden på hotell Swania i Trollhättan i slutet av januari i år friades idag från alla misstankar om grov mordbrand.

Vittnen hade uppgett att 34-åringen orsakat branden, men Vänersborgs tingsrätt anser att det inte finns någon teknisk bevisning eller några vittnesmål som direkt binder 34-åringen till att ha anlag branden på hotellet.

Att 34-åringen hade uppehållit sig på hotellet under två dagar före branden och att han efter branden hade gömt en säck med kläder i källaren till en angränsande källare är däremot besvärande för honom enligt rätten.

Men vid en samlad bedömning så finner tingsrätten att det inte är bevisat bortom rimligt tvivel att det är 34-åringen som anlagt branden. Därför ogillas åtalet.

Vice chefsåklager Sune Johansson säger till P4 Väst att det finns mycket som talar för att han kommer överklaga domen till hovrätten.

Någon annan misstänkt än 34-åringen finns inte i nuläget.

Andreas Lithander
andreas.lithander@sr.se
0522-67 00 25