Regionvalet 2011

Alla valförrättare utbildas

Inför omvalet på söndag har tonen nu skärpts mot de som arbetar med valet – allt för att till varje pris undvika taffligheter och fel.

Tidigare har det varit ordföranden och vice ordföranden i varje vallokal som fått instruktioner om proceduren, kunskap som sedan förts vidare till alla som jobbar med valet.

Den här gången har alla valförrättare ingått i utbildningen och de har alla fått en extra duvning så att misstag inte ska upprepas.