Mellerud

Revisorskritik mot Kurran-projektet

Exploateringen av Kurran-området i Mellerud har granskats av kommunrevisionen. I rapporten påpekar revisorerna att det finns oklarheter i både detaljplanen och exploateringsavtalet.

Det var 2005 som kommunfullmäktige klubbade detaljplanen för Kurran-området och där framgick det tydligt att exploatörerna skulle stå för kostnader när det gäller all infrastruktur.

Sedan har kommunen ändå tillåtit tre exploatörer, som var privatpersoner, att fakturera kommunen för bland annat VA-kostnader.

Revisorerna konstaterar i rapporten "att kommunen, baserat på detta ärendes hantering och antagandet att exploatören skall stå för kostnaden avseende VA-anläggningen, har lidit ekonomisk skada".

Melleruds kommun skriver dock i ett pressmeddelande att deras avsikt hela tiden var att VA-kostnaderna skulle betalas kommunalt.

– Vi har fått kritik i granskningar tidigare, kritik som vi agerat och genomfört åtgärder utifrån, säger Robert Svensson, kommunstyrelsens ordförande, till TTELA.

– Men samtidigt tycker jag det här är en storm i ett vattenglas, menar Svensson.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att ge kommunens utredare i uppdrag att skyndsamt bereda ärendet.