Saab

Tveksamt om Saab får nya delar

1:27 min

Flera av Saabs underleverantörer tycker inte att uppgörelsen med kinesiska Pang Da är tillräcklig för att få tillbaka tilltron till Saab. Det behövs också en mera långsiktig lösning för att underleverantörerna ska vara helt nöjda.

-- Från leverantörshåll tror jag vi sitter rätt stilla i båten och väntar på de konkreta åtgärder son Saab kan vidta med ledning av det här, och sedan väntar vi också på hur den fortsatta förstärkningen på finanssidan ser ut. Saab måste ju ha en långsiktig lösning innan det kan bli riktig fart, säger Sven Åke Berglie, vd för Fordonskomponentgruppen.

Uppgörelsen med Pang Da är inte tillräcklig för att övertyga underleverantörerna om att Saab är räddat även om det är en god början.

Saab måste snart komma med en hållbar och godkänd överenskommelse med en stark finansiär för att underleverantörerna ska känna sig trygga.

Och det innebär att även om Saab snabbt skulle betala sin skulder till sina leverantörer så kan förhandlingar om fortsatta leveranser bli utdragna och produktionsstarten försenas.

Dels handlar det om att de själva ska våga beställa material och att vara säker på att inte hamna i samma sits som man sitter i nu.

– För att leverera under normal affärbetingelser så krävs det ju att ens kund har en finansiell ställning som gör att man kan känna den här säkerheten, säger Sven Åke Berglie.

Man vill inte hamna i samma situation som man gjorde nu?

– Nej, det är man ju inte ur ännu och man vill helst inte komma i en ny, säger Sven Åke Berglie.