Dals-Ed

Befolkningen färre och äldre i Dals-Ed

Om 30 år har Dals- Eds kommun minskat med mer än femhundra personer och medelåldern har ökat rejält. Kommunen måste rusta sig för en framtid där det krävs mer äldrevård än skolor.

Dals-Eds kommun har beställt en befolkningsprognos för åren 2010 till 2040. Den visar bekymmersamma siffror för den lilla landsbygdskommunen som nu har ungefär 4700 invånare. Enligt prognosen från Statisticon fortsätter befolkningsminskningen och medelåldern stiger från 44 år till 48 år. Det är bra mycket mer än rikets befolkning i övrigt, som kanske stannar på en medelålder på knappt 44 år.

2030 kommer den största åldersgruppen i Dals-Eds kommun vara 66 år.

Det är framförallt kvinnor i 19-årsåldern som flyttar från kommunen. Antalet ungdomar blir färre i Dals-Ed eftersom det var stora barnkullar på 90-talet och det antalet går ner eftersom många flyttar efter gymnasiestudier. I takt med att befolkningen blir äldre föds det färre barn.

Frågan för kommunledningen är om det går att vända trenden och få fler barnfamiljer till orten.