Ekonomin blir sämre

Trots att det är högkonjunktur anser allt fler svenska hushåll att deras ekonomi försämrats jämfört med förra året.

De främsta skälen är högre priser och räntor på bostadslån. Detta kan man utläsa av Swedbanks hushållindex, där man jämför hur folk uppfattar sin ekonomi med jämna mellanrum.