Färgelanda

Ekonomin går back

Det står illa till med Färgelandas ekonomi. Förutom att kommunen lagt mycket pengar på Björnhuset så är det flera andra verksamheter som går back, bland annat skolor, barnomsorg och äldreomsorg.

--Läget är allvarligt, och kommunfullmäktige måste se till att upprätta en handlingsplan för att få balas i ekonomin, säger ordföranden för kommuens revisorr till tidningen Bohusläningen.

Trots kritiken föreslår ändå kommunrevisorerna ansvarsfrihet för nämnderna.