Regeringen vill ha bättre brandskydd

I vintras kunde vi berätta att bränderna i skolor har ökat kraftigt och att många skolor slarvar med sitt brandskydd.

Nu vill regeringen att brandskyddet ska bli bättre. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har fått i uppdrag att se över kommunernas kontroll av skolornas brandskydd.

Bland annat ska myndigheten kontrollera att tillsynsbesök på skolor och andra viktiga verksamheter sker tillräckligt ofta.