Arena Vänersborg

Hemlig takrasutredning visar Arenabrister

När taket rasade på nybyggda Arena Vänersborg förra vintern, så berodde det på att det dels kom för mycket snö, men också på att taket inte var konstruerat för att stå emot.

P4 Väst har tagit del av den omstridda och hemligstämplade utredningen om Arena Vänersborg.

Kommunen och försäkringsbolaget Länsförsäkringar ligger i tvist om anledningen till att ungefär 100 kvadratmeter av taket rasade in under ett snöoväder i början av förra året. Länsförsäkringar vägrar nämligen betala ut ersättning eftersom de hävdar att det var ett konstruktionsfel, men det vill inte kommunen gå med på.

Men i den utredning som konsultföretaget Cowi gjort om takraset finns det detaljerade genomgångar av takets konstruktion. Där framgår det bland annat att takplåten var underdimensionerad med cirka 10 procent, och att det kan ha varit en anledning till raset. Men också att man inte vet hur mycket snö som belastade taket. möjligen uppåt 25 procent mer än vad som kan anses normalt, men det är bara en uppskattning.

"Troligen är raset inte orsakat av endast en faktor- men kombinationen av mycket snö tillsammans med underdimensionerad takplåt fungerade inte", skriver Cowi i sin rapport.

I den hemligstämplade utredningen finns också detaljer om kommunens anspråk på skadestånd från entreprenören WSP för att själva bygget av Arenan inte blev klart i tid, och att det därmed också blev mycket dyrare än beräknat.

234 miljoner kostade Arenan istället för beräknade cirka 140 miljoner men slutsumman är alltså långt ifrån klar än.