SAAB

Nu tar Muller över

Idag tar Victor Muller formellt över vd-titeln från Jan Åke Jonsson när Spyker Cars håller bolagsstämma i Holland. Men det är inte utan motstånd.

Det är inte alla som tycker att Victor Muller som styrelseordförande i Saabs ägare Spyker Cars, också ska sitta på vd-stolen i Saab.

Den nederländska aktiespararföreningen, VEB, kommer idag att framföra sin syn på att det är klart olämpligt.

Föreningen kommer också att hävda sin uppfattning att det inte ska utgå någon bonus i form av Spykeraktier idag värda 4 miljoner kronor, till Victor Muller.

För samtidigt som Muller lägger fram bonusförslaget för stämman får han berätta att affärsplanen inte hållit alls och att försäljningen varit markant lägre än förväntat vilket bland annat lett fram till produktionsstoppet idag.

Spyker Cars i fjol en förlust på cirka 2 miljarder kronor.

Men det här är egentligen inga överraskningar och man kan förmoda att Victor Muller kommer att lägga mer tid på att berätta om de senaste kapitaltillskotten och överenskommelserna som ska ge Saab ett fotfäste i Kina.

Efter bolagsstämman idag får vi veta om Victor Muller lyckades övertala alla sina aktieägare eller om aktiespararföreningen fick med några av de andra storägarna i sitt uppror mot Muller.