SJUKVÅRD

Färre vårdplatser i sommar

1:49 min

Semestertider närmar sig för de flesta, men inom vården planeras det även för färre vårdplatser för att ge utrymme för sjukvårdspersonalens semestrar. Det drabbar de redan hård belastade klinikerna, som medicinkliniken. Men i år ser det lite ljusare ut.

- Vi kommer att dra ner något mindre i år i jämförelse med förra året, säger NU-sjukvårdens chefläkare Ulf Almqvist.

Hur många platser som dras in varierar beroende på klinik och vad personalen förväntas klara av. Ungefär 40 vårdplatser dras in från medicinkliniken under sommaren, enligt Ulf Almqvist. Det är färre än förra året. Men exakt hur det blir med vårdplatserna är ännu inte helt färdigt, för sjukhusen brottas också med ett annat problem inför sommaren.

- Vi har inte fått vikarier i den omfattningen som vi förväntat oss, säger Ulf Almqvist. Det är svårt att rekrytera sjukvårdspersonal, framför allt sköterskor som vi efterfrågar. Det beror på att det är många som efterfrågar den yrkesgruppen.

Ulf Almqvist beskriver problemet med rekrytering inför sommaren som ett kvarstående bekymmer, trots att sökandet efter vikarier började redan i december. På vissa sjukhus runt om i landet har det gått så långt att personalen erbjuds extra pengar för att skjuta upp sin semester och istället jobba under sommaren, men inom NU-sjukvården är det inte aktuellt.

- Jag vet att diskussionen varit uppe, men några mer omfattande tankar i den riktningen har det inte varit.

Att dra ner på vårdplatser är inte ett sätt att hantera bristen på vikarier, utan platserna är baserade på hur många patienter som är i behov av vård. Och fler vårdplatser under sommaren är någonting positivt.

- Förhoppningsvis får vi då färre överbeläggningar och kan hantera situationen bättre för patienterna. Och att fylla upp med personal för att ger en bättre arbetsmiljö.