Stenungsund

Inga spår av Akzo Nobel-utsläpp

Det finns inga spår i havsvattnet  av den etylenoxid som spolades ut i havet utanför Stenungsund för några dagar sedan, visar nytagna vattenprover.

Det finns inga spår av den farliga ämnet etylenoxid i vattnet utanför Stenungsund enligt nytagna vattenprover.

Men rekomendationen är ändå att man inte ska bara i Askeröfjorden på några dagar.

Det var natten mot torsdagen som företaget Akzo Nobel släppte ut drygt 30 ton av det mycket brandfarliga ämnet etylenoxid i havet.

Länsstyrelsen har inlett förundersökning om miljöbrott. Akzo Nobel planerar att återstarta fabriken under helgen.