Strömstad

Svårtillgänglig jourcentral

Nattjouren i Strömstad kan man bara kan nå om man har mobiltelefon med sig, då det inte finns någon ringklocka på dörrren. Ingen skylt finns heller så när som på en vanlig A4-sida, där det står nattjour och ett telefonnummer att ringa. 

Sven Moosberg, ordförande i Strömstadspartiet, riktar start kritik mot nattjouren. Han menar att så som den fungerar nu, står i direkt strid med vad som var överenskommet.

– Redan i tillgängligheten brister det. Sen ska det finnas utrustning som hjärtstartare och syrgas. Det ska ha den standarden som Västra Götalandsregionen stipulerar. Och den finns inte här. 

Sven Moosberg har inte själv besök nattjouren, men har partikamrater som har det. Han är kritisk mot att det är svårt att hitta till och kontakta nattjouren och säger att de inte ens har den utrustning som bör finnas.

Den nya nattjouren har funnits sedan den 15 maj. Innan dess låg den på Strömstad sjukhus. Och om Moosberg fick som han ville, skulle det åter bli så.

– Jag önskar att vi hade mer öppentider på sjukhuset och framför allt hade nattjouren där. Det är också en faktor som underlättar trycket på Näl. Men så ser man det inte, utan man ser hellre till något annat som pengarna.

Han säger att det företag som fick jobbet med nattjouren är hälften så billigt som de andra som fanns med under upphandligen.

– Hälso- och sjukvårdsnämnden borde ta tag i det här och göra en ny upphandling. Antingen med den här leverantören eller en annan, men så som det är nu får det inte vara.

Sven Moosberg menar att han själv och Strömstadpartiet inte kunde påverka beslutet om att flytta nattjouren, på grund av att de besluten tas på regional nivå där inte hans eget parti finns. Men de andra partierna finns med där besluten fattas.

– Varför de inte har stridit mer för vår nattjour är ju lite oförklarligt, men jag skulle kunna tänka mig de lokala kommunpolitikerna har händerna budna på ryggen, då deras partikamrater som ska föra fram de här frågorna.

Annie Fallenius
annie.fallenius@sverigesradio.se
0522-67 00 25