Saab

Muller lånar ut aktier

Saab Automobiles vd Victor Muller har lånat ut drygt hälften av sina aktier i Swedish Automobile, SWAN. Genom att göra det ska Muller få in nya pengar i företaget.

Victor Muller har lånat ut drygt hälften av sina aktier i Swedish Automobile, SWAN, det skriver Svenska Dagbladet.

Det handlar om en avancerad aktiemanöver där Muller lånade ut aktierna till GEM, den fond som tidigare köpt aktier av SWAN. Fonden fick sedan tillåtelse att sälja aktierna vidare.

Anledningen ska vara att aktierna inte ska förlora i värde, som fallet blir om företaget gör en nyemession, det vill säga trycker nya aktier.