Dalsland

Klass 2-varning i Dalsland - mycket högt vattenflöde

1:39 min

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för bland annat de inre delarna av Dalsland. Den senaste tidens regn har gjort att sjön Stora Le stigit. Men enligt räddningstjänsten i Bengtsfors är läget lugnt. Se karta inne i artikeln.

Enligt SMHI leder det till mycket höga flöden i Upperudsälven uppströms Bengtsfors idag och mycket höga flöden nerströms Bengtsfors under helgen.

– Det är lugnt i Bengtsforsdelen och den känndeom jag har av Upperudsälven är det lugnt, säger Anders Olsson, räddningschef i Bengtsfors.

Enligt Räddningstjänsten i Bengtsfors är läget lugnt. Det är högt flöde i Upperudsälven men de har inte fått några indikationer på att det finns översvämningar.

Räddningstjänsten råder alla att inte ge sig ut på älven med båt.