Sotenäs

Vill minska antalet lärare

1:19 min

Sotenäs kommun tvingas spara på skolan nästa år. Alliansen föreslår att man minskar antalet lärare och ökar barngrupperna i förskolan.

– Allt är inte neddragningar och svart, säger barn- och utbildningsnämndens moderata ordförande Susanne Aronsson DeKinnaird.

Visst finns det satsningar i budgetförslaget. Till exempel går en del pengar till kompetensutveckling av lärarna, men det betyder att man får dra ner på annat. Nämnden ska försöka minska sina utgifter nästa år med 3,8 miljoner kronor. Bland annat genom att minska antalet lärare.

– Om det försvinner lärare så blir det mindre lärartäthet men den har ju legat bra till i vår kommun om man jämför med andra kommuner, så jag ser ändå att vi har bra medel och resurser frö vår skola även i framtiden, säger Susanne Aronsson DeKinnaird.

Fyra lärartjänster i grundskolan och en tjänst i särskolan ska enligt förslaget skäras bort, men då ska man ockås veta att elevunderlaget minskar, menar Aronsson DeKinnaird. Och som ett led i att eleverna blir färre vill alliansen också flytta förskolan från Hasselösund till Smögens skola vilket också man ska spara pengar på.

– Vi tjänar många samordningsvinster, vi tjänar på att barnen går där för att ombesörja elevunderlaget för framtiden, säger Susanne Aronsson DeKinnaird.

Men socialdemokraten Annica Erlandsson som reserverat sig mot alliansens budgetförslag är starkt kritisk till flytten:

– Det som är värst är att flytta de små barnen still Smögens skola som absolut inte är anpassad till små barn, säger hon.