Trafik

Kampanj ska få bilförare att skärpa sig

0:25 min

I dag genomför Motormännen en rikskampanj där förarens beteende står i fokus. På 15 platser runt om i landet ska trafikanterna påminnas om att dåligt trafikvett ökar riskerna för olyckor.

Motormännens funktionärer kommer att sätta upp skyltar vid olycksdrabbade platser.

– Bilarna har blivit säkrare. Vägarna blir allt eftersom säkrare även om det går saktare där. Men till syvende och sist handlar det om förarna, säger Bertil Fröjd från Motormännen samtidigt som han sätter upp skyltar ute vid E45 norr om Vänersborg.

2011 har börjat mycket sämre än på flera år, och antalet dödade i trafiken har första halvåret 2011 ökat med 30 procent. Sammanlagt har 147 personer dödats i trafiken i år. Samma period förra året dödades 115 personer.