Oljan längs västkusten

Saneringen kan pågå till årsskiftet

Oljeutsläppet vid Tjörn är enligt Kustbevakningen det värsta på många år. Hittills har runt 200 000 liter olja tagits upp i det omfattande saneringsarbetet.

Saneringsarbetet sysselsätter fem fartyg, fyra strandbekämpare, ett flygplan och ett 30-tal ur Kustbevakningens personal, som arbetar med att ta upp de uppskattningsvis 70 kubikmeter olja som finns kvar i havet.

– Det känns som att vi har oljan under kontroll. Den ligger där den ligger, och är inte på flykt. Det ska öka vindmässigt i dag så vi har haft mycket resurser under natten som jobbat för högtryck, säger Jonas Åkerlund på Kustbevakningens ledningscentral i Göteborg.

Han hoppas att Kustbevakningen kan få upp det mesta av det återstående oljan i dag, men annars fortsätter arbetet under morgondagen också.

Samtidigt pågår också ett omfattande saneringsarbete från land, och under förmiddagen har alla berörda parter haft krismöte i Skärhamn.

– Vi får hela tiden nya informationer från allmänheten var någonstans det har kommit in olja, säger räddningschef Carl-Ian Bissmark.

Han tror att saneringsarbetet inte kommer att vara avslutat förrän till årsskiftet.

Enligt Carl-Gustaf von Konow, befälhavare på ett av Kustbevakningens saneringsfartyg, har djurlivet drabbats hårt.

– Det är mycket sjöfågel som har tagit stryk, mycket sjöfågel som har fått olja på sig, säger Carl-Gustaf von Konow.

Fortfarande är det inte klarlagt varifrån oljan kommer, men det finns misstankar om att den kommer från en fartygskollision på danskt farvatten för över en vecka sedan.

Men enligt Carl-Gustaf von Konow, hade svenska myndigheter inte fått några signaler om att oljan kunde vara på väg in mot den svenska kusten.

– Nej, vi har inte fått uppgifter om att det skulle vara några större mängder på väg. Så det var vi inte beredda på. Flyg har inte heller sett oljan, säger han.