Bengtsfors

Högt vatten stoppar byggen

Två brobyggen har stoppats på grund av det höga vattnet i sjöarna längs Dalslands kanal.

Det handlar om en cykel- och gångbro i Bengtsfors och en vägbro i Gustavsfors.

Byggena har stoppats eftersom en förutsättning var att vattnet skulle kunna dämmas upp.

Sedan i onsdags har SMHI varnat för höga flöden och utfärdat en klass 2- varning längs Upperudsälven.