Saab

Spänd väntan på hovrättens beslut

I eftermiddagen väntas hovrätten fatta beslut om att ge Saab Automobile ett prövningstillstånd eller ej – ett beslut som får stor betydelse för Saabs närmaste framtid.

Ett ja från hovrätten till prövningstillstånd betyder ju inte ett ja till rekonstruktion, men är viktigt steg framåt för Saab. För det betyder att hovrätten ändå funnit skäl för att möjligen ompröva tingsrätten beslut.

Det betyder också ytterligare väntan, för det kan ta en eller två dagar innan hovrätten hållit sin förhandling och avkunnat ett beslut om Saabs ansökan om rekonstruktion.

Skulle hovrätten ge sitt tillstånd till en rekonstruktion får Saab en respit från sina fordringsägare och kan själv bestämma hur de pengar som kommer in i bolaget ska disponeras.

Kommer de utlovade pengarna från Kina kan till exempel lönerna betalas innan leverantörerna får betalt och kronofogden som i dag har en sammanlagd låneskuld på 178 miljoner på Saab lägger sitt arbete åt sidan.

Vid ett nej till rekonstruktion fortsätter Kronofogden sin jakt på pengar och har då rätt att plocka ut de pengar som flyter in på Saabs konton. Men det gäller svenska konton och skulle Saabs kinesiska partner betala till Saabs utländska dotterbolag så kan inte Kronofogden komma åt pengarna.

Men att betala löner till de anställda i Trollhättan direkt från det utländska dotterbolaget är praktiskt mycket svårt, och lönepengarna måste troligen gå genom svenska banker. Då kan Kronofogden hinna före. Men – banken har inte skyldighet att meddela Kronofogden om det finns pengar på Saabs konton.