Arena Vänersborg

Arenafrågan närmar sig tingsrätten

Vänersborgs kommun anser att det är huvudentrepenören WSP som bär ansvaret för att bygget av Arena Vänersborg blev försenat och för dyrt. Idag kom deras yttrande till Göteborgs tingsrätt där de förklarar varför de tycker att WSP bär det tunga ansvaret.

Entreprenören WSP tycker precis tvärtom vilket de skrivit till tingsrätten. Nu väntar förhandlingar, men det lär dröja lär dröja innan frågan avgörs eftersom parterna står så långt från varandra.

– En förlikning är inte inom räckhåll, säger Ann-Christin Ahlberg som jobbar för Lindahls advokatfirma som företräder Vänersborgs kommun.