Politiker i P4 Västs område som får visstidspension 2011

MUNKEDAL:
Göran Nyberg,(C) 58 år. 2 792 kr/månad

MELLERUD:
Lennart Karlsson,(C) 64 år. 20 391 kr/månad

ÅMÅL:
Jan-Evan Mollwing,(S) 64 år. 19 092 kr/månad
Gerhard Jansson,(S) 62 år . 13 255 kr/månad

TROLLHÄTTAN:
Per Gunnar Modig(S, fd V) 61 år. 26 714 kr/månad
Peter Hemlin (M) 65 år. 30 006 kr/månad
Margreth Jonsson (S) 60 år. 26 714/månad

VÄNERSBORG:
Lennart Niklasson (S) 52 år. 8 511 kr/månad

LILLA EDET:
Madeleine Dahlgren (S) 54 år. 19 178 kr/månad
Bjarne Färjhage (C) 63 år. 25 694 kr/månad

VG-REGIONEN:
Carina Åström (S fd V) 57 år. 8 755 kr/månad

Uppgifterna är hämtade från kommunernas och regionens personalavdelningar, och gäller januari till och med juni 2011.